Konsentrerte leirer?!

#Poetry #Art #TFLPoet

www.tflpoet.com

Publisert av TFLPoet Søndag 16. februar 2020

https://www.twitch.tv/maintomatohead

https://amlethusforlag.com/shop/boker/70-20/

https://t.snapchat.com/USk9188f

Hva den fjorten år gamle jenten sa til Johny Vassbakk, var at enten kjører du meg dit jeg vil, eller så får jeg deg til å drepe din kanskje aller beste venn som kunne vært mor til dit barn, og siden han ikke ville, anga ham til Politiet som familien hennes eier, og starte ryktespredning slik at Politiet fikk informasjon som støttet oppom deres aktivitet rettet mot Johny Vassbakk. Statsadvokaten lo og viste tennene sine da påstått at andre biler befant seg i sentrum samme kvelden som drapet skjedde, uten at påtalemyndigheten visste om disse bilene og hadde registrering på dem, som at satan hva staten. Noen ganger fjerner Politiet utgangspunktet om at kriminalitet finnes, samtidig som at egen aktivitet fjernes fra jordens overflate. Men helvete for en fysisk vold de to manøvrerte? Den ene så ut til å få dommeren drept kun med vristen av sin håndflates veiving!

Målt i styrke, har kvinnelige halliker, mannlige prostituerte, angrepet et ungt par sin rett til å stifte familie, og plassert dem i en konflikt situasjon angående tillit til hverandre basert på tilhørighet til staten eller hverandre, hva angriper kjenner best til og som er sin svakhet. De fysiske volds utøvere av fysisk vold med fatale følger, er på ingen måte representert under de tretti årene Karmøy Saken har vært inne for domstolen. La Hora roper barna når Politiet kommer i Sør-Amerika, fordi horen har tystet, er forbanna, vil ha tingene sine tilbake, prostituerte og halliker sin muskel er av fornuft politiet eller en soldat med erfaring fra etnisk rensing gjemt et sted, fordi til felles har dem sex som valuta, derfor stående uten mulighet til egen verdiskapning.

Kun for å finne ut om overgrep gjort av barn som dem selv har gjort var i fare for å bli avdekket, avfyrte Stavanger Politiet sin dyreste kanon i Karmøy saken, og ødela dermed alt bevismateriale og vitner rettet mot muligheten til å få en drapsperson dømt for drap. Adelen angriper barn, for å hindre blodsutgytelse mellom voksne, i forsvar har dem sine posisjoner godt dekket i passelig klede og hvem dem møtes i Kirken med.

Finnes ingen uoppklarte drapssaker i Norge, men et prostitusjonsmiljø sin håndtering av innhenting av informasjon gjort av Politiet basert på å selv være en del av samme miljø, knapt uten forståelse for fysisk vold med fatale følger, basert på inntekt, omgangskrets, og psykisk helse, som sin treenighet der har holdt dem i livet i tusenvis av år uten reelt samarbeid med en nasjon noen gang.

Ingen steder, sitter en fjorten år gammel jente i fjeset på en seriemorder, og forteller den hvor den skal kjøre til, ellers!? Vitnene besto av politiinformanter som etter psykisk vold mot Johny Vassbakk ikke har fått ønsket resultat, har angitt ham til Politiet og startet ryktespredning angående hans karakter, i frykt for å selv bli etterforsket av Politiet og avslørt angående egen deltakelse i kriminalitet. Tror Johny Vassbakk ønsket en rettsak på vegne av faren til Birgitte Tengs, Torger, for at hva som ledet de to til dit den ene ble drept skulle møte en størst mulig avklaring i det norske samfunn. Min oppfatning er at Johny har drept Birgitte, men blir frikjent basert på provokasjonen prostitusjonsmiljøet har utsatt dem begge for. Aktoratet oppførte seg likt Åkra jentene, og skulle ved at så mange damer var tilstede, gjøre at Johny skulle føle seg mobbet, Åkra jentene er morderen i denne saken, og prøvde pånytt utføre et justismord basert på frykten for å selv bli etterforsket for sin deltakelse i kriminalitet innenfor prostitusjonsmiljøet. Saken er så spesiell, at hva tatt med i dommen var riktig, riksadvokaten kan bare henge seg. Men altså ja, en mektig liten fjortenåring, som etterpå fikk Birgitte drept, fetteren nesten drept, og Johny tatt mange år etterpå, så fra en meget potent kriminell familie i samarbeid med andre prostitusjonsmiljø, pappas lille bordelljente snart til å bli en hallik som sin mor.

Skaffet Norge evne til å bore etter olje på over to hundre meters dyp, etterlattes sine barn til en «hurtig domstol», effektiv avklipping av klørne til kritisk personell. Noen av dem som reiser, blir et sånt mål etterpå, at må gi fra seg sin identitet og leve i skjul resten av livet. I en norsk domstol, eller på Stortinget, så er dem, ingen, behøvdes ikke, bare en ufyselig fysisk vold.

Norge har lignende kultur som Japan, England, Irland, Skottland, om uten er USA fortapt som økonomi, derfor blir militære baser plassert i Norge med eneste hensikt om å overvåke Europeiske interesser slik at Norge skal utelates fra et samarbeid uten USA. Norge får en liten del av regningen, og skal takke for at USA betaler så mye av den, for en aktivitet vi ikke ønsker. Salg av missiler til Japan forsterker forsvaret av Afrika hvor Kina kjøper opp matjorden til japanske tropper stående utenfor i havet med flåten sin, og russiske tropper opererer havarert militært utstyr fra væpnet konflikt i Ukrainia. Vi skal sammen med USA, kurdiske bakkestyrker, være bak fiendens linjer, og med laser peke ut tanks og annet som hindrer kurdiske styrker å avansere, titusenvis av aksjoner med jagerfly som behøver norske soldater sin evne til å være bak fiendens linjer, og vår elektronikk til at missilene treffer målet sitt. Norske styringssystemer i produserte missiler fra USA, garanterer at den som peker med laser, får et nedslag der den ønsker, slik at hele prosessen kan garanteres av Norge. Forbausende at Norge oppretter samarbeid med Japan angående missilene, den eneste flåten USA vet at kun kan angripe USA, eller beskytte Afrika, for eget området er befolket av en lignende kultur, den kinesiske, dermed ville Japan ha blitt krigstrette etter få år samme hvor i væpnet konflikt med Kina. USA er ikke i en rivaliserende konflikt med Kina, men med Japan, som med sin flåte vil krøple USA sin økonomi med bare et eneste angrep, omstillingen forretning måtte ha gjort ville ha veltet børsen, om med antagelser om at militære angrep kunne skje på jorden der den opererte.

Et eneste menneske som har tjent mer enn hele FOXTROT nettverket, knappest allikevel med tittel «Sveriges Gangster», uten unntak tar Politiet i Norge opp faktisk kriminalitet, men ser etter fysisk vold og stoffer knyttet til ritualer fra ungdom til voksen og selvstendig, sin rett til å føle at penisen er en meter lang der penetrerende på et lite guttebarn som væpnede styrker ellers hadde forlatt til seg selv. Kontor mennesker som skal klare holde roen mens andre trener på fysiske utfordringer knyttet til væpnet konflikt, må ha sin egen vold, for å klare være i stolen sin fra morgen til kveld. Hadde fem barn i året blitt døde av fysisk vold, ville enn antatt at noen var skyldige, men døde i barnevernets institusjoner fra tvangsmidler plassert uforbeholdent av en ledelse uten tilkobling til hva deres beslutninger medfører, som for eksempel, en «hurtig domstol for de aller minste».

Fantes en gang en Pave som tok imot både kokain og indianere med åpne armer, men da med et par brennevins glass i samme vending, der protestantene i stedet har beskyttet sin rett til å være pedofile incest og fordømt all praksis knyttet til krigere over hele planeten. Må være sabla godt å ha sex med guttebarn heller enn å holde et gevær for å beskytte seg selv, fordeles byttet fra væpnet konflikt i domstolenes saler og under Stortinget, hvor alle deltakere er fra splittede familier inntatt sine posisjoner med øyeblikkelig mistillit angående resterende del av familien. Får ikke innta Stortingets sine plasser uten å la være ta opp samme tematikk når ved familiemiddager eller lignende, slekten skal ellers ekskluderes fra deltakelse, en vegg mellom stortingsmedlemmer og familien for øvrig, kun en familie får være en hel en i Norge, for at landet skulle få være sin egen nasjon. Dem behøver vår hjelp, sette opp leirer, konfiskere formuene deres, alle menn opplevd psykisk vold fra kvinner, seksualisert vold fra menn, i barndommen, må tas inn i grupper på titusenvis, for å kunne motta nasjonens skånsomt og hensiktsmessig. Alle kvinner opplevd fysisk vold fra menn, og økonomisk vold fra kvinner, i barndommen, må tas inn i grupper på titusenvis, for å kunne motta nasjonens skånsomt og hensiktsmessig. Etterpå må modellen eksporteres til USA. Klart at seks til seksti millioner av dem kan dø i disse leirene, men noe må gjøres. Etterpå kan dem få sin egen nasjon, USA for eksempel, at ved å flytte dit, villig til å dø på en jordlapp, får stemmerett, bare sitte i godstolen til slekten har bodd på samme eiendom over en tre generasjoners periode.

Er en sentral ledelse i Norge som har tjent sine interesser over en førti års periode, basert seg på å sy ny fin bunad til et knippe norske, i stedet for å kreve inn gjeld i USA, og invadere Iran. Ledelsen valgte under trussel fra kun en utenlands soldat og la være anta sin posisjon i et helt døgn, JEG, som tok til ordet for den afrikanske familien i Gjesdal som mottok trussel brev, som femten åring, og har hatt geværet til ytre høyresiden rettet mot hodet mitt siden da, vil ikke ha noe av en slik ledelse befinner seg i Rogaland, som at militæret i dette landet ikke finnes. En ledelse som krøpler hele det politiske Rogaland i et helt døgn på grunn av trussel om fysisk vold med fatale følger, og som krøpler hele nasjonens evne til folkeopplysning i flere timer når intervjuet angående fysisk vold med fatale følger hvor en borger har blitt drept i Eiganestunnelen. Fordi deres opplevde vold i barndommen aldri har hatt forankring innen for velferden og lovverket til noen nasjon noensinne, kan dem oppleves lignende landsforrædere som har solgt vår folkesjel til høystbydende i USA, basert på den engelske halshuggingen av alle som ikke vil underkaste protestantene sin kirke.

Kunnskapsløs rå makt som fungerer om til en blunt hammer i bakhodet. En hoven jurist komite som med nesen i været skal innesperre dem som er uforståelige for den. Væpnet konflikt er i fremmarsj i Europa, Norge følger etter, ungdommen etterligner de voksne, hvor langt inn i lesesalen enn skal være for å tro noe annet er denne billigste løsningen et eksempel på, må bare få dem dratt ut av kontorene sine og henrettet på åpen gate. Dialog medfører kun enn tilførsel til hva som er deres bevismengde, deres bord, de holder setene inne på Stortinget så ingen andre slipper til, prat, prat, blir mer prat til deres fordel mens våre ungdommer blir drept og morderne frikjent.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Please reload

Please Wait