Laget.

#Poetry #Art #TFLPoet

www.tflpoet.com

Publisert av TFLPoet Søndag 16. februar 2020

https://www.twitch.tv/maintomatohead

https://amlethusforlag.com/shop/boker/70-20/

https://t.snapchat.com/USk9188f

 Forskjellen er at en av de kurdere jeg har møtt, med foreldre og besteforeldre som har erfaring med væpnet konflikt og har lært barna sine om våpen, vil i et urbant miljø som Stavanger kunne drepe i flere døgn uten å bli anholdt, noe som er vanlig kompetanse hos militært personell arbeidende oppimot industrien men hvor evnen til å operere på egenhånd nærmest ikke er tilstede ettersom enn er formet under ordre som utløsende faktor for sin bruk av fysisk vold. Tradisjonsrike familier er mer sannsynlige til å utføre fysisk vold enn kompetent personell. Møtt og møtt, så ut som en soldat, og da med tanke på hvor formet, så er nok både evne til å utløse fysisk vold og kompetanse til dithen at neste steg vil være en bombe med hensikt om å drepe, altså via egnet sprengstoff. Hente C4 og Claymore i Israel.

Forespeilet et ganske kjent Stavanger Politi, at fra humoravdelingen til sakprosa, først ignorert, så ledd av, deretter kjempet mot og derfra seier, Norge har begynt å kjempe oppimot Politiet i Stavanger.

https://www.aftenbladet.no/i/wABG2A?utm_source=kopierlink&utm_content=deleknapp&utm_campaign=topp

Med ulovlig overvåkning, som er generell overvåkning finansiert av antakelser om å oppdage seksuelle overgrep, vil mørketallene for all kriminalitet være skyhøyt, og mulighet til å bli frikjent for basert på samme aktivitet, om påvist i retten da frikjent for samme hvilke lovbrudd, men så har enn også da avslørt seg som ganske betydelig Mafia, et frikort ut av fengsel til en høy kostnad.

«Vi har allerede redusert innen feltene forebygging, etterretning og etterforskning, og vi frykter ytterligere reduksjon her.», dette er en trussel til andre operative enn juss og administrasjon, vi har lite og vi setter rammene for deres rammer. «Årsaken er enkel.», du har ikke utdanning. » Vi kan ikke redusere på operasjonssentralen.», vil du dø. «Folk må få svar når de er i nød.», det er du som skal ut der. «Vi kan ikke redusere i patruljestyrken.», skifter deg ut som løse muttere i høstens lange vinter bløte natt. «Folk må få hjelp når det er akutt.», når var sist du fikk hjelp når der for å hjelpe, hvorfor brukes ordet hjelp i møte med befolkningen, slik at enn skal komme tilbake til stasjonen svekket og uten allierte. «Vi kan ikke redusere hos namsmannen. Namsmannen har økt pågang som følge av dyrtiden. Vi kan ikke redusere innenfor forvaltning. Folk vil jo ha pass når de skal ut og reise. Da frykter vi at vi sitter igjen med disse tre områdene som må bære ytterligere nedskjæringer.», de som går i kirken trenger ikke forstå dette.

«Effekten av redusert etterretning og forebygging vil ikke kunne måles med en gang, men det sier seg selv at det er uheldig i den urolige tiden vi står i.», ta frem et ladet våpen og spør seg selv hva som foregår. «Effekten av redusert etterforskning gir lavere oppklaringsprosent og lengre saksbehandlingstid. Når disse områdene har blitt gradvis redusert, og trolig reduseres ytterligere, vil vi få en utvikling som burde uroe flere enn Statsadvokaten.», oi sann, fra befolkningen som bare trenger hjelp til jussens stamfar og så langt borte fra den som skal ta en kule om ikke i samarbeid med juss og administrasjon. «Oppklaringsprosenten vil bli dårligere, saksbehandlingstiden lenger og det er ikke sikkert vi kan ta telefonen når du ringer 02800.». nå forstår ikke jeg mer, for pistolen pekte rett på meg.

«I lang tid var Stortinget opptatt av at vi skulle nå en politidekning på to politifolk pr. 1000 innbyggere. I SVPD er det i skrivende stund 1,51 politiårsverk pr. 1000 innbyggere, aller laveste tallet i landet. Dersom vi skulle fått det samme som våre kolleger i Agder, som har en dekning på 1,71 politiårsverk pr. innbygger, så skulle vi hatt hele 103 (!) politiårsverk ekstra i SVPD. Det hadde våre 818 politiansatte virkelig merket. Det ville også blitt synlig på oppklaringsprosent, saksbehandlingstid og publikumsservice. Vi forstår ikke hva det er som gjør at befolkningen i Agder har større behov for politikraft enn befolkningen i Rogaland.», grunnen er at synergien fra Østlandet, Sverige, havnetrafikken, utgjør en større trussel på generell basis ettersom den kontinuerlige gevinsten tiltrekker mer kompetente aktører.

Sikkerheten i Rogaland er ganske betydelig av flere årsaker, Risavika havn på vei til å kanskje bli planetens mest kjente havn for trafikken som etter hvert vil over Russland enn via Suezkanalen, vil si at militæret har enn så selvsagt rolle her at torpedovirksomhet kan forventes vil være yrkesmilitært i samråd med industrien. Siste og første stopp før og etter Russland som de fleste båtene vil ha ingen stopp i.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Please reload

Please Wait