Glatt.

#Poetry #Art #TFLPoet

www.tflpoet.com

Publisert av TFLPoet Søndag 16. februar 2020

https://www.twitch.tv/maintomatohead

https://amlethusforlag.com/shop/boker/70-20/

Reis til USA og sikre tapet Equinor hadde, at blir god smøring for norske investorer.

Lar enn Kjell Erich Schumann være for seg selv etter å ha likvidert et politi på åpen gate, eller sitter den med 2-3 automatvåpen rett ved sin side til situasjonen er avklart?! Eneste ærefulle for Kjell Erich Schumann etter å bli tatt er legge ned sitt våpen, og be sin nye mester om å få gjøre samme oppgave for dem, for å best mulig kunne tjene sine mål i dette livet som i det neste, eller ta sitt eget liv, var en hær den forlot, med midler til å ivareta den sine mål etter død.

Hells Angels sitt fond for å samle inn økonomiske midler til jurister sitt arbeid, er å gi klær, mat, husly, til samme aktivitet som den påtalemyndigheten har, skal motoriserte kjøretøy brukes til å hente sine allierte ut av fengsel, eller skal enn etterlatte statens mest sofistikerte utstrakte utdypede informasjon angående 1% klubber som er, da HAMC den som tyster på alle andre, at stater baserer sine operasjoner på informasjon fått fra dem?

Midler? Erik Håland blir Stavanger neste Politimester, med en Vise Politimester som er spesialisert i arkivering av dokumenter relatert jussen og en til nær medarbeider spesialisert innen juss, slik kan media håndteres på en adekvat måte angående Politiet sitt møte med befolkning, at den med praktisk erfaring kan tolke gatebilde med sine nærmeste å ha den utdanning den mangler for å kunne utføre oppgaven i sin helhet.

Hadde David Toska sin venn fortsatt levd ville nok forumet hadde skapt et annerledes ran, enn hva Erling Havnå bidro til.

Slik at hva David Toska etterlot sine medarbeidere med, var i stedet for en sprengt rute og bankens ansatte liggende på gulvet, noen av dem skadet og drept, for å nå milliardene som var i hvelvet, er muligheten til å delta i den offentlige debatten, være en del av nasjonen sin tross sitt engasjert, for en industri som har gitt soldater nødvendig medisin, i form av opiater, og rusmidler brukt i tusenvis av år i ritualer fra ungdom til voksen, at sine forfedre får leve videre i dem.

Erling Havnå ga et fokus på personell med Havnå sin medvirkning, den fysiske volden på feilaktig grunnlag, ettersom uten den militære biten, at hvordan håndtere gruppen etter et mord vil Havnå være for myk i sine føringer, mens den avdøde ville hatt et fokus på gevinsten ved et ran og derfor også personellet på den måten at død og valuta er mer nærliggende. Om NRK var med, i stedet for rekognosere for Europa anslagvis omtrent hvor mye Kokain Colombia kommer til å eksportere de neste ti årene, si rundt 50 tonn, at kun 2 av disse nådde Norge!

I USA finnes en stat hvor Equinor har tapt 2-300 milliarder kroner, visst disse midlene kan spores, så kan norske investorer gjøre god butikk i det området, som at Norge midlertidig eide den staten, men da trenges også personell, et lag som sikrer kontakten samtidig som trekker investorer, hvor den økonomien går med enorme gevinster, må også summene nås eller så blir hele operasjonen tap.

Fordel visst enn har drevet med avlytting tidligere, innbrudd, ran, kidnapping, tyveri, dokument forfalskning, torpedo virksomhet, hva kan en torpedo i USA gjøre mot en norsk investor, hva er torpedo? Fysisk vold, psykisk vold, seksualisert vold, økonomisk vold, er de fire store innen vold, hvor hva som når frem til kunde og støtter den slik at andre med samme hensikter når frem andre steder, er hva som utvider området og gir økt inntekt både for investor og torpedo.

Bjørnen har fått blod på tann?

Hva er investor og torpedo, sabotører, Norge sine, for at USA skal la være oppfatte situasjonen som at de må, og heller kan fokusere på andre.

Statsministeren beveger seg mot arabere, er HAMAS arabisk, muslimer, ca 300 000 millioner av dem nord i Afrika, utstyr fra væpnet konflikt i Ukrainia finner veien sin til det afrikanske kontinent og blir reparert der ved bruken av minst mulig avansert utstyr og midler, slik at reparert innen ti år, som er samtidig med at Ukrainsk og Russisk personell med erfaring ankommer samtidig og i samarbeid til å sørge for riktig bruk, Japan og Kina samarbeider om matjorden slik at den japanske flåten har havet og Kina har landområder, hvor vil disse plassere seg i forsvar for Europa som dermed lar være invadere i usikkerhet over forsvarsverket der.

Hva menes er at HAMAS vil kun medføre et Norge som tar i bruk militære virkemidler; Hvorfor?

Sveits har et annet syn på HAMAS enn hva våre allierte etter Marshallhjelpen har, er det disse Norge må motta så store investeringer fra USA sitt militære angående, at norske fjell skal inneholde utstyr for elektronisk overvåkning av Europeisk ledelse med motstridende argumenter til hva som blir utfallet ved neste planetkrig? Om England klarer samle flåten sin, så den norske, så resten av øyene, Irland, Skottland, for å legge press på Tyskland og Frankrike, at USA dermed oppnår sin ønsket støtte når bomber Japan neste gang.

Visst vi klarer overvåke Sveits, så burde vi gjøre det, for deres egen del? Ja. Så samme hva vi klarer gjøre mot andre så burde vi visst vi klarer? Ja. Hva gjør at vi holder tilbake? Svakhet. Blir det en svakhet for de andre da, som gjør at de ikke kan støtte seg til oss? Ja.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Please reload

Please Wait