Category: Ukategorisert

URO I POLITIET (Norwegian)

En veldig kjekt episode, som illustrerer hvor lite en far kan gjøre, når datteren er i hendene på 3 ranere. Man tror å skulle kunne stille opp for sine barn samme hva det gjelder, uansett hva som skal til, men noen ganger er enn så maktesløs, så maktesløs. . . Det er en stor verden. […]

Read more

Do it (Norwegian and English)

Gjøre noe, så gjør man det. Det er sekundene i livet vi finpusser på. Det vil si at alt man gjør blir ikke tapt, men er det samme. Do something, then you do it. It is the seconds of life we hone on. That is, everything one do is not lost, but is the same. […]

Read more