Foredrag på politihøgskolen innen 5 år. . Det finnes for få muligheter for endringer i det politiske bildet med situasjonen
norsk politi har i dag, justisministre kan ikke gjøre jobben sin, lik siste skanse for en amerikansk drøm om en global forsvarspolitikk, så vil noen holdninger bli dratt teppet under
føttene på, – før det fikk gro. Hvordan det var for samme posisjon under de 5 årene under tysk styre!? Gikk det forholdvis enkelt
å skifte lederskap; Mens denne gangen klarer man ikke la samme tøyler være! OG snu – seg gir uansett ingen blikk av sin egen bak?

Sjøvold markerer hvor viktig det med sannhet er i dette skiftet. . Hele oppgaven rystes av hvordan man
skal se sin rolle i samfunnet? Man kan kun tro, – at det man har gjort er rett fortsatt! Fordi uheldig er det!?

Retten til å ytre seg!? Noe enn sier! Det har man etter at slaget er over,
kampen vunnet; OG – ingen stemmer fra motstander lenger kan høres. . Generasjonen etter kan ytre seg mer.
Muligens den neste tror enn burde få si hva man vil?

Kikke på motstanderen sitt nettverk, evner, potensial;
Med et sånt apparat etter seg, så umulig uten å påvirke ansatte?
Avholds! Kristne forankringer. . Fundamentet, – gulvet et annet enn før.

#TFLPoet

Tror det Sjøvold sier, er at hva enn politikerne har bedt om av aktiviteter,
så kan enn kun angre OG forandre seg? Simpelthen endre seg med blind for øynene, for den svingen blir for brå. .
4 tiår med metoder mot deler av egen befolkningen uten å kunne kalle, det for det!? Dermed si beklager og håper at den gikk greit!
Til hvem da.

Uro gjør at enn trekker tilbake til gammelt mønster fordi det er betryggende? Hvordan håndtere en skremmende fremtid, om det er slik. .
Stått på over lenger tid for å klare stå på egne ben, som OGså blir når enn er – sårbar!? Må man derfra spørre, om hvor kaffetrakteren er
eller så har enn latt være gjøre oppgaven sin; OG hvordan vite hva den er, når sitt eget fag virker som eneste valg!
Kunne gi landet hva som er ønsket blir umulig? Lik et valg mellom den som spytter, skjeller ut, og slår, eller seg selv.

En fiende – da elsker man OGså den for ellers kunne det være; En motstander, ja! Allikevel noe som truet NOK. .
Da blir man kjent med omstendigheter til eget hjerte nært!? Gang kuttet, strupet, da var det noe man holdt kjært?
Stopp det.

TFLPoet