Category: Det er de med pengene og makten ?

THE CHURCH HAD IT (English)

#TFLPoetWalk around in a country where there is peace,almost emptied for people, also with beautiful tones from the church bells. . . The landscape seems almost incredible, which is what it is. Next time I will be walking around as a homeless, there is free water in cemeteries, which can easily be found at a […]

Read more

THE CHURCH HAD IT (Norwegian)

Gå rundt i et land det er fred i, nesten folketomt, også med nydelige toner fra kirkeklokkene. . . Landskapet virker nesten utrolig, noe som det forsåvidt også er. Neste gang jeg skal vandre rundt som uteligger, så er det altså gratis vann på kirkegårder, som ganske enkelt å finne frem til, ved en ny […]

Read more