USED A CHANCE (Norwegian and English)

USED A CHANCE

Samurai would learn 3 things.
All of these had equally high reputation.
One was sword art.
The other was haiku.
The third was calligraphy.

Amir’s art reminds me of the calligraphy.
While Haiku is poetry, to describe the experience of life?
The latter is perhaps incredibly important for a warrior, therefore if one are going to go to war, it is very important to know where to stand?
No clear perception of ourselves, our role in life, so who is it that really opposes the sword?

The brush, like the sword, should move accurately, with enough pressure, less pressure, and for what length, or should it be long? 

It’s about to hit right, and you only have one chance;
Neither will it be easier with time.
Where a Sensei said, that the reward for doing something, is that the next day, one have to do a little more? And if one are lucky to have something done, it is great, but also clear with the possibility of it?

Samurai (/ˈsæmʊraɪ/) (侍) were the military nobility and officer caste of medieval and early-modern Japan.

In Japanese, they are usually referred to as bushi (武士, [bɯ.ɕi]) or buke (武家). According to translator William Scott Wilson: “In Chinese, the character 侍 was originally a verb meaning ‘to wait upon’, ‘accompany persons’ in the upper ranks of society, and this is also true of the original term in Japanese, saburau. In both countries the terms were nominalized to mean ‘those who serve in close attendance to the nobility’, the Japanese term saburai being the nominal form of the verb.” According to Wilson, an early reference to the word samurai appears in the Kokin Wakashū (905–914), the first imperial anthology of poems, completed in the first part of the 10th century.[1]

By the end of the 12th century, samurai became almost entirely synonymous with bushi, and the word was closely associated with the middle and upper echelons of the warrior class. The samurai were usually associated with a clan and their lord, and were trained as officers in military tactics and grand strategy. While the samurai numbered less than 10% of then Japan’s population,[2] their teachings can still be found today in both everyday life and in modern Japanese martial arts.

https://en.wikipedia.org/wiki/Samurai

BRUKTE EN SJANSE

Samuraier skulle lære 3 ting. Alle disse hadde like høy anseelse. Den ene var sverd kunst. Den andre var haiku. Den tredje var kalligrafi.
Amirs kunst minner meg om kalligrafen. Mens Haiku er poesi, for å beskrive livets opplevelse? Sistnevnte er kanskje utrolig viktig for en kriger, derfor hvis man skal gå i krig, er det veldig viktig å vite hvor man skal stå?Ingen klar oppfatning av oss selv, vår rolle i livet, så hvem retter man sverdet sitt mot?
Børsten, som sverdet, bør bevege seg nøyaktig, med nok trykk, mindre press og i hvilken lengde, eller skal det være lenge?
Det er i ferd med å slå rett, og man har bare en sjanse;Det blir heller ikke lettere med tiden. Hvor en Sensei sa, at belønningen for å gjøre noe, er at neste dag, må man gjøre litt mer? Og hvis man er heldig å ha noe gjort, er det flott, men også klart med muligheten for det?

Samuraier (侍) var kriger-aristokrater i det føydale Japan. De tilhørte den høyeste krigeradelen, buke. Ordet «samurai» direkte oversatt til norsk betyr å tjene, og samuraiene tjente som regel en høyerestående aristokrat, en daimyo. En herreløs samurai kaltes en ronin.
Samuraiene fulgte en æreskodeks, bushidō (krigerens vei), som beskrev hvordan en samurai skulle leve og dø. Oppriktighet, tapperhet, selvbeherskelse, ærbødighet overfor foreldre og en høflig opptreden var viktige dyder i denne kodeksen. Det samme var trofasthet og usvikelig lydighet overfor overordnede. Disse tradisjonene varte lenge etter samuraiene, og var viktig i den japanske hæren helt til etter andre verdenskrig. Samuraiene mistet de fleste av sine privilegier under Meijirestaurasjonen i 1868.
Samuraiens ære var tett knyttet sammen med de nevnte dydene. En plett på æren kunne bare fjernes ved seppuku, det vil si selvmord ved å kutte opp egen buk.


https://no.wikipedia.org/wiki/Samurai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.