Day: March 4, 2019

URO I POLITIET (Norwegian)

En veldig kjekt episode, som illustrerer hvor lite en far kan gjøre, når datteren er i hendene på 3 ranere. Man tror å skulle kunne stille opp for sine barn samme hva det gjelder, uansett hva som skal til, men noen ganger er enn så maktesløs, så maktesløs. . . Det er en stor verden. […]

Read more