THE CHURCH HAD IT (Norwegian)

Gå rundt i et land det er fred i,
nesten folketomt, også med nydelige toner fra kirkeklokkene. . . Landskapet virker nesten utrolig, noe som det forsåvidt også er. Neste gang jeg skal vandre rundt som uteligger, så er det altså gratis vann på kirkegårder, som ganske enkelt å finne frem til, ved en ny by eller tettsted. . .

Kirken tilbyr så vakre lokaler, for de viktige møtene i folk sine liv. Man har jo ikke slike stuer, så veldig flott at man kan samles et sted. Kirkens institusjoner er der på en måte, når det virkelig gjelder.

Allikevel synker antall medlemmer ganske drastisk. Samtidig som målinger sier at kun 42 % av kirken sin medlemmer tror på Gud. De nye som opptar setene i kirken sine mange bygg, er utlendinger, som kommer til Norge og fortsatt har den gamle troen, altså at de er religiøse.

Om man tok en spørreundersøkelse blant politiet sine ledere, ville man kanskje ha fått at 100% trodde på Gud, men også resten av bibelen.
2 ting må dem tro på, kriminalisering av rus og hva man blir lært på bedehusene, eller så uteblir forfremmelser.

#TFLPoet

2050, så finnes det ikke en kirke igjen?
Det kan vi få til. 2100, så er alle minnene borte vekk.

Det vi ikke får til, er å overdra eiendommene som kristne foreninger eier, over til staten, som tilbakebetaling for den subsidierte aktiviteten deres.
Kristne foreninger eier nesten all eiendom i Norge. Ufattelig velstående menigheter og samfunn? Der om noen melder seg ut, så tar staten på seg den regningen og gir ekstra bevillinger, slik at kirken aldri skal miste sitt fotfeste.

Noen husker “knull for skog”? De knulla på scenen for å redde regnskogen. Hva med et pul, på “Trollpikken”, med meldingen? Sentrert i hjertet av eiendommen eid av kirken, mer enn 1 kirkebygning for hver tredje person.

“Hvor er pengene våre?”

La verden vite at vi er et fritt folk. Regjeringen fungerer normalt for folket, ikke politiet, og av Guds kjærlighet vil vi gjøre det igjen.

https://www.side3.no/vet-du-hva-som-skjer-nar-du-melder-deg-ut-av-kirken-4374529?fbclid=IwAR1PwHiHVdPVhaKuaNhROyDHFP5PYid-E6moqSIe5gv7z52qJdPJxiC86vo

Om du melder deg ut av Den norske kirke, sørger du automatisk for at staten og kommunene øker overføring til alle andre religioner og livssyn.

https://www.dagbladet.no/kultur/nar-politiet-er-roveren/68389893


Desto mer alvorlig er det at Politidirektoratet nekter å endre framgangsmåte, til tross for at både Sivilombudsmannen og domstolene har underkjent den. Det er mildt sagt oppsiktsvekkende. Domstolene står over politiet. Rettskraftige dommer må følges.

https://www.politiforum.no/artikler/politimeistaren-i-oslo-har-uttalt-seg-om-kva-han-finn-moralsk-forkasteleg-pa-statskanalen-utan-motdebattantar-det-er-gjerne-lettast-slik-br/441506

Politimeistaren i Oslo har uttalt seg om kva han finn moralsk for­kast­e­leg. På stats­kanalen. Utan mot­deb­attantar. Det er gjerne lettast slik.

https://www.theguardian.com/world/2017/jun/25/trollpikken-norwegian-penis-shaped-rock-formation-vandalised

Trollpikken, a popular tourist attraction, is broken, bearing cracks and holes that suggest it has been vandalised, say experts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.